فشارشکن

شیر فشار شکن یا شیر اطمینان چیست؟

folder_openمقالات
turned_in_not,
commentبدون دیدگاه
بر اساس استـاندارد API 520 Part 1 كه به بررسي طریقه انتخاب، ، نصب دستگاههای فشار شكن ومحاسبه سايز در پالايشگاه ها مي پردازد می توان گفت شير اطمينان یا همان شیر فشار شکن توسط يك فنر بسته میشود که…
بیش تر بخوانید
فهرست