اتصالات سیاه درزدار

folder_openمقالات
turned_in_not
commentبدون دیدگاه
اتصالات سیاه درزدار(seam welded fittings) با استفاده ورق فلزی و فرآیند سخت کاری و جوشکاری ساخته می شود. اتصالات درزدار بر اساس فشار و دما و جنس لوله در سیستم انتخاب می شوند و نسبت به اتصالات مانیسمان هزینه کمتری…
بیش تر بخوانید
فهرست